วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การปลูกกล้วย

                                      วิธีการปลูกกล้วยโดยวิธีเเยกหน่อออกจากต้นเเม่
        สิ่งที่ต้องเตรียม
1.เสียม 2. กระปรก 3.บัวรดนํ้า 4.หน่อกล้วย     
   


   วิธีปลูกการปลูกกล้วยโดยการเเยกหน่อ
 1. เเยกหน่อกล้วยอออกจากต้นเเม่ 2 . ขุดหลุมพอปลูกต้นกล้วย 3.เอาต้นกล้วยลงไปปลูกในหลุม
 5. รดนํ้า